privacy

Privacyverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke
InFarm - Indoor Urban Farming GmbH (Adres: Colditzstr. 30, 12099 Berlijn) is de verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in artikel 4, punt 7) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer gedetailleerde informatie over ons kunt u vinden in onze uitgeversinformatie.
U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op privacy@infarm.com.

2. Algemeen
De volgende verklaring geeft een overzicht over welk type persoonsgegevens voor welk doel worden verzameld en op welke rechtsgrondslag ze worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag. Wij informeren u ook over uw rechten ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke.

3. Gegevensverwerking op deze internetpagina
Alleen al door het gebruik van deze website voor informatiedoeleinden, verzamelt en bewaart InFarm automatisch informatie in de serverlogbestanden die uw browser aan ons doorgeeft. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen conform artikel 6, lid 1, punt f) AVG:
I- P-adres

  • Datum en tijdstip van de aanvraag
  • Tijdzone verschil met Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • Het respectievelijk verzonden datavolume
  • Website waar het verzoek vandaan komt
  • Browser, besturingssysteem en de grafische gebruikersinterface
  • Taal en versie van de browser software

InFarm zal deze gegevens niet toeschrijven aan specifieke personen, en deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen op servers in Duitsland. Na het gebruik voor de bovengenoemde doeleinden worden de gegevens na zeven dagen door InFarm gewist.

4. Contact
Wanneer u contact met ons opneemt, vragen wij u om uw naam, contactgegevens en andere informatie die wij van u nodig hebben te vermelden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw vragen te beantwoorden conform artikel 6, lid 1, punt b) en f) AVG.

5. Doorgifte van gegevens
Wij laten uw gegevens verwerken door contractuele gegevensverwerkers, zoals het bedrijf dat de nieuwsbrieven verstuurt en de exploitant van datacentra. Deze contractuele gegevensverwerkers zijn gebonden aan contracten conform artikel 28 AVG.
Wij geven uw gegevens alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die u ons heeft toevertrouwd of voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

6. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen
Een doorgifte van uw persoonsgegevens naar een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) zal alleen plaatsvinden in overeenstemming met de speciale vereisten beschreven vanaf artikel 44 AVG. In dit geval zal de verwerking gebaseerd zijn op bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bv. voor de Verenigde Staten door het "privacyscherm") of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (EU Standard Contractual Clauses, oftewel de zogenaamde “modelcontractbepalingen”).

7. Cookies
Wanneer u onze website gebruikt, worden ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waarmee de plaats die de cookie instelt (in dit geval, InFarm) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen op uw computer. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies op onze website is conform artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Wij gebruiken de volgende categorieën cookies:
- Functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op een site te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd.
De functionele cookies omvat sessiecookies. Dit type cookie slaat een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende vragen van uw browser kunnen worden toegeschreven aan de gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer bij een volgend bezoek aan de website weer worden herkend. De sessiecookies worden gewist wanneer u de browser sluit.

- Analyse cookies
Om onze website diensten relevant, gebruiksvriendelijk en up-to-date te houden, maken wij gebruik van webanalyse diensten om ons te helpen begrijpen hoe mensen de site gebruiken.
Met behulp van cookies kunnen webanalyse services uw browser of apparaat herkennen en bijvoorbeeld vaststellen of u onze website eerder heeft bezocht, wat u eerder heeft bekeken of waarop u heeft geklikt, en hoe u ons heeft gevonden. De informatie is anoniem en wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt. Het helpt ons om patronen van gebruikersactiviteit te analyseren en een betere gebruikerservaring te ontwikkelen.
U kunt het opslaan van cookies ook verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browser software. Indien u het opslaan van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

8. Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres echter eerst afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browser software. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie-geproduceerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) met betrekking tot Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de volgende browser plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl&gl=nl.
Wij gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit leidt ertoe dat IP-adressen in afgekorte vorm verder worden verwerkt, zodat de rechtstreekse identificatie van personen niet mogelijk is.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij gebruiken de verkregen statistieken om ons aanbod te verbeteren en het zo in te richten dat het voor u als gebruiker interessanter is (artikel 6, lid 1, punt a) AVG).
In uitzonderlijke situaties waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten vallen deze onder de standaardcontractbepalingen die wij met Google hebben gesloten.
Informatie over de derde partij provider: Google Dublin, Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Overzicht gegevensbescherming en verklaring gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

9. Google Tag Manager
Google Tag Manager is een tag beheersysteem voor het beheren van JavaScript- en HTML-tags die worden gebruikt voor het volgen en analyseren van websites. Tags zijn kleine code-elementen die onder meer worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten. Dat helpt om inzicht te krijgen in het effect van online adverteren en sociale kanalen, om remarketing en oriëntatie op doelgroepen in te stellen en om websites te testen en te optimaliseren. Google Tag Manager is een cookievrij domein dat geen persoonlijke gegevens verzamelt. De Google Tag Manager beheert alleen tags die zelf gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Als u een deactivering heeft uitgevoerd, houdt Google Tag Manager rekening met deze deactivering. Meer informatie kunt u vinden op http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

10. YouTube video's
Wij hebben YouTube video's in onze website opgenomen, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze staan allemaal in de "Uitgebreide privacymodus", wat betekent dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in punt 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. De verordening voor de integratie van YouTube video's staat beschreven in artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Daarnaast worden de in punt 3 van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde gegevens doorgegeven (ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is). Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van zijn website om aan uw behoeften te voldoen. Dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte reclame te leveren en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube vindt u in het Privacybeleid van YouTube (Google). Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten, daarom hebben wij ons aangesloten bij de zogenaamde “modelcontractbepalingen” (Standard Contractual Clauses).

11. Google Fonts
Deze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") om lettertypes weer te geven.
Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browser om de teksten en lettertypes correct te kunnen weergeven. Hiervoor brengt uw browser een verbinding met Google tot stand, die Google via uw IP-adres meedeelt dat onze webpagina's werden opgeroepen.
Google Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze websites. Als uw browser geen Google Fonts of Web Fonts ondersteunt, zal uw browser een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Google Fonts en het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op de volgende internetadressen: https://fonts.google.com en https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

De verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van Google Fonts is volgens artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten, daarom hebben wij ons aangesloten bij de zogenaamde “modelcontractbepalingen” (Standard Contractual Clauses).

12. Google Maps
Wij maken op deze website gebruik van de dienst Google Maps. Dit stelt ons in staat om u direct interactieve kaarten op de website te tonen en maakt het voor u mogelijk om comfortabel gebruik te maken van de kaartfunctie. Voor het gebruik van Google Maps hanteren wij artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u een overeenkomstige pagina op onze website heeft opgeroepen. Daarbij worden ook de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount heeft gekregen waarmee u zich heeft aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegeschreven. Als u geen toeschrijving aan uw profiel bij Google wenst, moet u zich bij uw Google account uitloggen voordat u de kaart op Google Maps oproept. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om haar website af te stemmen op de vraag. Een dergelijke analyse wordt met name gemaakt (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om advertenties aan te bieden die passen bij de vraag en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de productie van dit gebruikersprofiel, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.
Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van de gegevens door Google kunt u vinden in de Google Data Privacy Statement. Daar krijgt u ook verdere informatie over uw verwante rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten, daarom hebben wij ons aangesloten bij de Standard Contractual Clauses.

13. Sociale media
Naast onze website is InFarm ook aanwezig op verschillende sociale media. Momenteel zijn we vertegenwoordigd op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn en Xing. Er zijn ook links naar overeenkomstige profielen van onze professionals. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling, alsmede de voorschriften voor het gebruik van uw gegevens door het desbetreffende platform, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsvoorschriften van de desbetreffende exploitant:

14. Nieuwsbrief
Voor het verzenden van e-mails, in het bijzonder de nieuwsbrief, gebruiken wij de e-mail provider Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA ("Mailchimp"). Wij hebben zogenaamde “modelcontractbepalingen” afgesloten met Mailchimp.

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief of als u ons uw e-mailadres doorgeeft in het kader van een registratie, worden de hiervoor vereiste gegevens (e-mailadres, taal, land) doorgestuurd naar Mailchimp (Verenigde Staten) en daar opgeslagen. Na uw registratie stuurt Mailchimp u een e-mail om uw aanmelding te bevestigen (de zogenaamde "double opt-in"). Naast de eenvoudige verzending van e-mails biedt Mailchimp verschillende analysemogelijkheden om voor ons te achterhalen of, wanneer en waar de verzonden nieuwsbrieven worden geopend, gebruikt of geweigerd. Mailchimp maakt hiervoor onder meer gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Indien u niet akkoord gaat met het ontvangen van e-mails en nieuwsbrieven, kunt u zich te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden. In elke nieuwsbrief stellen wij een link daartoe ter beschikking. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies in uw browserinstellingen.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Mailchimp kunt u vinden op: https://mailchimp.com/legal/privacy.

15. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens
De gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is om het doel van de opslag te bereiken. De gegevens worden gewist zodra dit wettelijk is toegestaan.

16. Uw rechten
Volgens de AVG heeft u als betrokkene recht op de volgende rechten tegenover InFarm:

- Recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 AVG)
In principe heeft u het recht om informatie te ontvangen over de punten genoemd in artikel 15 AVG. U heeft ook het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens te vragen in overeenstemming met artikel 15, lid 3 AVG.

- Recht op rectificatie (artikel 16 en 17 AVG)
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist indien verdere verwerking niet langer noodzakelijk is, indien de verwerking onrechtmatig is of indien u uw toestemming heeft ingetrokken.

- Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Indien aan de voorwaarden in artikel 18 AVG is voldaan, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, d.w.z. om verdere verwerking voorlopig te voorkomen.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
Binnen de grenzen van artikel 20 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een machine leesbaar formaat te ontvangen om ze door te sturen of te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

- Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt e) of f) AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien aan de verdere vereisten van artikel 21 AVG zijn voldaan.

U kunt dit eisen door ons een e-mail te sturen op privacy@infarm.com
InFarm neemt uw zorgen en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of zorgen niet adequaat hebben behandeld, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. De bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming is de Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Friedrichstr. 219
10969 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 (0)30 138890
Fax: +49 (0)30 2155050
E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

17. Gegevensbeveiliging
Wij beveiligen onze website en andere systemen met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verwerking van uw gegevens door onbevoegden. U dient uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u de communicatie met ons heeft beëindigd, vooral wanneer u de computer samen met andere personen gebruikt.

Stand: Januari, 2021